مقاله ارزیابی بیوکلیمای انسانی جنوبغرب دشت گرمسار به منظور ایجاد مجتمع توریستی- تفریحی با استفاده از شاخص ماهانی و ترجونگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی بیوکلیمای انسانی جنوبغرب دشت گرمسار به منظور ایجاد مجتمع توریستی- تفریحی با استفاده از شاخص ماهانی و ترجونگ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوکلیمای انسانی
مقاله دشت گرمسار
مقاله مجتمع توریستی- تفریحی
مقاله شاخص ماهانی
مقاله شاخص ترجونگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان گرمسار به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. به طوری که تغییرات فصلی و روزانه دما مشکلات عدیده ای را برای فعالیت های گردشگری و به طور کلی ساکنین آن ایجاد نموده است. لذا ضرورت بررسی شرایط بیوکلیمایی و تعیین مواقع آسایش اقلیمی در طول روز و ماه های مختلف سال و تهیه یک تقویم گردشگری احساس می گردد. در این رابطه با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک وضعیت بیوکلیمایی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد. بهترین شرایط بیوکلیمایی در منطقه از نظر ضرایب راحتی ترجونگ برای حضور در فضای آزاد دروضعیت روزانه ماه های فروردین و مهر با شرایط بسیار مطلوب و دلپذیر و در وضعیت شبانه نیز ماه های خرداد، تیر و مرداد همراه با احساس مطبوع و دلپذیر و آسایش بیوکلیمیایی تعیین شده است. بر اساس شاخص ماهانی وضعیت حرارتی روزانه در شش ماه از سال (از آبان ماه تا فروردین ماه) پائین تر از حد آسایش (سرد)، ۲ ماه از سال (ماه های اردیبهشت و مهر) در وضعیت آسایش مطلوب (راحت) و ۴ ماه از سال (از ماه خرداد تا ماه شهریور) بالاتر از حد آسایش (گرم) قرار دارد.