مقاله ارزیابی بهداشتی فلزات سنگین آرسنیک و روی در برنج های کشت شده در استان فارس (مطالعه موردی: مزارع فیروزآباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی بهداشتی فلزات سنگین آرسنیک و روی در برنج های کشت شده در استان فارس (مطالعه موردی: مزارع فیروزآباد)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله آرسنیک
مقاله برنج
مقاله منطقه فیروزآباد
مقاله ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری بهمن بیگلو زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سیف اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنیت غذایی در کنار حفظ محیط زیست به یک موضوع مهم جهانی تبدیل شده است. تجمع آرسنیک و روی در برنج به عنوان یک فاجعه برای جنوب شرق آسیا شمرده می شود، جایی که برنج به عنوان یک غذای اصلی به شمار می رود. با توجه به این نکته که برنج از پرمصرف ترین اقلام در جیره غذایی مردم ایران محسوب می شود، اقدام به انجام مطالعه حاضر کردیم. این پژوهش به بررسی غلظت فلزات سنگین روی و آرسنیک در برنج شهرستان فیروزآباد پرداخته است. جهت انجام این مطالعه ۳۸ نمونه برنج از ۲۲ روستای این شهرستان جمع آوری گردید. نمونه های جمع آوری شده توسط دستگاه Digesdahl هضم و سپس غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه ICP قرائت گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتحلیل های آماری صورت گرفت. نتایج حاصله نشان داد که متوسط غلظت فلز سنگین روی در برنج ۲۰٫۸۷±۱٫۹ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک با دامنه بین ۳۲٫۹۷±۱٫۹ – ۲۵٫۲۶±۱٫۹ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک و آرسنیک ۲۲٫۸۹±۲٫۲ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک با دامنه بین ۱۷٫۶۱±۲٫۲ – ۲۶٫۷۷±۲٫۲ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بود. مقایسه میزان غلظت فلزات سنگین با میزان استاندارد حاکی از آن است که غلظت فلز آرسنیک در ۱۰۰ درصد نمونه ها بالاتر از حد مجاز WHO/FAO و میزان فلز روی در ۹۷٫۳۶ درصد نمونه ها پایین تز از حد مجاز تعیین شده بود.