مقاله ارزیابی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده سین بیوتیک به کمک روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده سین بیوتیک به کمک روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماست چکیده
مقاله پری بیوتیک
مقاله پروبیوتیک
مقاله سین بیوتیک
مقاله لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی فدیهه مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نجف نجفی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ثانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش ماست چکیده سین بیوتیک با استفاده از سیستم Whey less تولید شد. ترکیبات پری بیوتیک (اینولین و الیگو فروکتوز) در سه سطح (۰، ۱٫۵ و ۳% ) در مرحله افزودن سایر ترکیبات پودری به شیر اضافه شدند. میکروارگانیسم پروبیوتیک لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوسLA-5   نیز در سه سطح (۰٫۱ ،۰٫۳ و ۰٫۵%) همزمان با افزودن باکتری های سنتی ماست تلقیح شد. ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بقای میکروارگانیسم پروبیوتیک در ماست چکیده تولیدی در روز های ۱، ۷، ۱۴ و ۲۱ نگهداری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که با وجود کاهش pH در مدت نگهداری، استفاده از ترکیبات پری بیوتیک سبب افزایش رشد و بقای باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده تولیدی گشت.