مقاله ارزیابی برنامه کاهش آسیب در کلینیک های بیماری های رفتاری (مثلثی) برای جانبازان تحت پوشش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برنامه کاهش آسیب در کلینیک های بیماری های رفتاری (مثلثی) برای جانبازان تحت پوشش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله برنامه کاهش آسیب
مقاله جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پور ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: پژوهش ها نشان می دهند که جانبازان در معرض رفتارهای پرخطر و استفاده از مواد مخدر هستند که عوارض جبران ناپذیری بر ابعاد مختلف سلامت آنان و خانواده شان بر جای می گذارد، برنامه های کاهش آسیب انجام شده در کلینیک های بیماری های رفتاری (مثلثی) می تواند موجب حفظ و ارتقای شاخص های سلامت و کیفیت زندگی این افراد گردد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر برنامه کاهش آسیب در کلینیک های بیماری های رفتاری (مثلثی) بر ابعاد سلامت و کیفیت زندگی جانبازان بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود که در دو گروه آزمایش و شاهد در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و آزمون استاندارد «اس اف ۳۶» استفاده شد، تحلیل داده های به دست آمده توسط روش های آمار توصیفی و تحلیلی انجام گردید.
نتیجه: نتایج آزمون در هشت بعد در دو گروه نشان داد که مقادیر سطح معنی داری در مقیاس های عملکرد جسمانی= ۰٫۰۰۱، نقش جسمانی= ۰٫۱۲۸، درد بدنی= ۰٫۰۲۸، سلامت عمومی= ۰٫۰۴۶، شادابی= ۰٫۰۴۲، نقش احساسی= ۰٫۱۴۷، عملکرد اجتماعی= ۰٫۰۰۱ و سلامت روانی= ۰٫۰۳۷ بوده است.
بحث: برنامه کاهش آسیب به اجرا درآمده در کلینیک های بیماری های رفتاری (مثلثی) موجب بهبود و ارتقای ابعاد سلامت و کیفیت زندگی جانبازان می گردد که می توان با انجام ساز و کارهای گسترده تر، موجب کاهش بروز بیماری های پرخطر در جانبازان و خانواده شان شد.