مقاله ارزیابی برخی صفات زراعی گیاه دارویی خردل در مقادیر و روش های مختلف تقسیط نیتروژن در کشت تابستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی صفات زراعی گیاه دارویی خردل در مقادیر و روش های مختلف تقسیط نیتروژن در کشت تابستانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزای عملکرد
مقاله خردل
مقاله عملکرد دانه
مقاله کشت تابستانه
مقاله مقدار و تقسیط نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی ماهان
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای ارزیابی صفات زراعی گیاه دارویی خردل در مقادیر و روش های مختلف تقسیط نیتروژن در کشت تابستانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد. در این تحقیق، سه سطح کود نیتروژن (۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و چهار روش تقسیط (روش اول: ۱٫۳ پایه، ۱٫۳ ساقه دهی، ۱٫۳ غنچه دهی. روش دوم: ۱٫۳ چهار تا شش برگی، ۱٫۳ ساقه دهی، ۱٫۳ غنچه دهی. روش سوم: ۱٫۲ چهار تا شش برگی، ۱٫۲ غنچه دهی. روش چهارم: ۱٫۲ چهار تا شش برگی، ۱٫۲ ساقه دهی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر ساده مقدار و تقسیط نیتروژن بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح ۱% معنی دار شد و همچنین اثر متقابل مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت نیز در سطح ۱% معنی دار شد. اثر هیچ کدام از تیمار ها بر وزن هزار دانه معنی دار نشان نداد. مصرف ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با روش تقسیط ۱٫۳ چهار تا شش برگی، ۱٫۳ ساقه دهی، ۱٫۳ غنچه دهی بیش ترین عملکرد دانه را تولید کرد. بالاترین عملکرد بیولوژیک را مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با روش تقسیط ۱٫۲ چهار تا شش برگی، ۱٫۲ ساقه دهی نشان داد.