مقاله ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دی اکسید کربن
مقاله فناوری های کشاورزی
مقاله داده های ترکیبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی سمیه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطه بین سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش داده های ترکیبی برای داده های سالانه ۱۳۸۹-۱۳۷۹ می باشد. نتایج گویای اثرگذاری های مختلف شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن می باشد. از بین شاخص های فناوری در بخش کشاورزی، بیشترین تاثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کم ترین تاثیر را متغیر زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون، ۰٫۱۹ درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت آبیاری کشاورزی، به اندازه ۰٫۰۱ درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. بنابراین، در راستای نتایج این بررسی، پیشنهاد می شود که از ماشین ها و ادوات کشاورزی با بهره وری بالا در بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین، هنگام توسعه فناوری های کشاورزی باید علاوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تاثیر توسعه فناوری های کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن نیز توجه شود.