مقاله ارزیابی بازدهی مورد انتظار دانشجویان از تحصیلات دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی بازدهی مورد انتظار دانشجویان از تحصیلات دانشگاهی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری آموزش
مقاله سرمایه انسانی
مقاله بازدهی آموزش عالی
مقاله نرخ بازده مورد انتظار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدبیگی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادری ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاری یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق نظریه سرمایه انسانی افراد وقتی در آموزش عالی سرمایه گذاری می کنند که دارای بازدهی مناسبی باشد و در میان رشته های متنوع علمی و فنی در رشته هایی سرمایه گذاری می کنند که بالاترین بازدهی را داشته باشد. ارزیابی آنها از بازدهی یک نوع ارزیابی آینده نگرانه و ادراکی است. هدف این پژوهش تحلیل رفتار اقتصادی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از تحصیل در رشته های منتخب بود. روش پژوهش از نوع کابردی بود و به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال۱۳۹۰  (8046 نفر) بودند که از میان آنها نمونه های طبقه ای به حجم ۶۱۴ نفر انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بازمحقق ساخته جمع آوری شد. برای محاسبه نرخ بازدهی مورد انتظار از روش تحلیل هزینه- فایده استفاده شد. نتایج محاسبات نشان داد که نرخ های بازده مورد انتظار دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی قابل توجه است و آنها ارزیابی ادراکی خود از بازدهی را در تصمیم به ادامه تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی در نظر می گیرند.