مقاله ارزیابی اندازه همکاری و انحصار در صنایع بزرگ ایران: رویکرد کشش تغییرات حدسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اندازه همکاری و انحصار در صنایع بزرگ ایران: رویکرد کشش تغییرات حدسی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه توافق
مقاله کشش حدسی
مقاله شاخص لرنر
مقاله تمرکز بازار
مقاله ساختار بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادکاشی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تلاش میکنیم تا با استفاده از داده های طرح جامع آمارگیری بخش صنعت ایران طی دوره (۱۳۸۶-۱۳۵۸) و با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی و درجه توافق میزان قدرت انحصاری در دو صنعت نساجی و خودروسازی ایران را اندازه گیری نماییم. دلیل انتخاب این دو صنعت استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و سهم آنها در اشتغال است. برای تامین اهداف پیش بینی شده در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه و تقاضای نهاده ها و کاربرد روش تخمیین sur نسبت به ارزیابی درجه توافق و قدرت انحصاری اقدام شد. یافته های این تحقیق مطابق انتظار بر وابستگی متقابل بنگاه ها در صنعت خودروسازی و بالا بودن درجه توافق و قدرت انحصاری در این صنعت دلالت دارد. از سوی دیگر، یافته ها دلالت بر ناچیز بودن درجه وابستگی متقابل بنگاه ها در صنعت نساجی و نزدیکی ساختار بازار به شرایط رقابتی دارد.