مقاله ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در فلسفه از صفحه ۴۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوپنهاور
مقاله کانت
مقاله علیت
مقاله اصل جهت کافی
مقاله ادراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده سیدحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوپنهاور در کتاب ریشه چهار وجهی اصل جهت کافی، تفسیر کانت از اصل علیت را مطابق با بیانی که در بخش اصول فاهمه محض و در آنالوژی دوم آمده مورد انتقاد قرار داده است، این انتقادات در سه محور اصلی مطرح شده است. این نوشتار با بررسی انتقادات مذکور می کوشد تا از تبیین کانتی دفاع کند و نشان دهد که شوپنهاور به دریافت درستی از استدلالات کانت نرسیده است. اگر چه در این نوشتار موقعیت کانت در برابر نقدهای شوپنهاور تقویت شده است ولی نگارنده در صدد بیان این نکته است که دیدگاه کانت علیت را از معنای اصیل آن جدا می کند و معنای دیگری به آن می بخشد که با مقصودی که فلاسفه از طرح بحث علیت داشته اند سازگار نیست و از این رو نقدی از افقی دیگر به بیان کانت وارد است.