مقاله ارزیابی امور بیمه ای سیستم های اطلاعات بیمارستانی: بهینه سازی امور مالی و بیمه ای بیمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی امور بیمه ای سیستم های اطلاعات بیمارستانی: بهینه سازی امور مالی و بیمه ای بیمارستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه درمان
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله کسورات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کشمیری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور ژیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه اطلاعات نیروی حیاتی ارائه مراقبت بهداشتی و درمانی است و با توجه به افزایش روز افزون بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستانی و با توجه به قابلیت های سیستم (HIS) در بهبود عملکرد امور مالی و بیمه ای بیمارستان ها، این مقاله با هدف تدوین ابزار ارزیابی اموربیمه ای و نیز سنجش سیستم اطلاعاتی HIS انجام شد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی است که در دو فاز انجام شد. در فاز اول ابزار ارزیابی امور بیمه ای سیستم های اطلاعات بیمارستانی تدوین شد. در فاز دوم پژوهش ارزیابی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد صورت گرفت.
یافته ها: ماحصل فاز اول پژوهش تدوین چک لیستی (۱۲۳ گویه) در ۶ ماژول سیستم اطلاعات بیمارستانی بود. روایی ابزار با نظر متخصصین تایید و پایایی آن نیز بررسی شد (آلفای کرونباخ ۰٫۷). در فاز دوم وضعیت بیمارستان های مورد مطالعه با کسب (۷۳%) امتیاز مطلوب ارزیابی شد. نقطه قوت در سیستم های اطلاعاتی مورد مطالعه، تعبیه بانک های اطلاعاتی مورد قبول بیمه (۳۰%)، نقطه ضعف آنها چک هوشمند (intelligence check) پرونده بیمه ای توسط سیستم اطلاعات با کمترین امتیاز (۳٫۷%) گزارش شد. هم چنین نتایج نشان داد ماژول بیهوشی با (۱۰۰%) امتیاز و ویزیت مشاوره (۴۴٫۸%) به ترتیب در بالاترین رتبه و پایین ترین رتبه قرار گرفته اند.
نتیجه گیری: با توجه به قابلیت های سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی می توان مشکلات امور بیمه ای بیمارستان را تا حد زیادی کاست و وضعیت مالی بیمارستان را سامان بخشید.