مقاله ارزیابی امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در آبیاری فضای سبز این مجتمع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در آبیاری فضای سبز این مجتمع
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب شهری
مقاله استفاده مجدد
مقاله کشاورزی
مقاله آبیاری
مقاله فاضلاب تصفیه شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مکی آل آقا مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آب در ایران و سایر مناطق خشک یکی از عوامل محدودکننده در گسترش فضای سبز محسوب می شود و رشد بی رویه جمعیت و افزایش آلودگی های محیطی، راه حل هایی را برای رفع کمبود آب می طلبد. در اغلب کشورهایی که با کمبود آب مواجه هستند پساب تصفیه شده می تواند به دلیل غنی بودن از عناصر مورد نیاز گیاه، ارزان ترین و قابل دسترس ترین منبع تامین آب جهت آبیاری محسوب گردد. بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده تحقیق حاضر جهت بررسی کیفی، عملکرد تصفیه خانه فاضلاب مجتمع دانشگاهی رودهن و بررسی، قابلیت کاربرد پساب خروجی از این تصفیه خانه برای آبیاری فضای سبز مجتمع دانشگاهی رودهن انجام گرفت. بنابراین پارامترهایی نظیر pH، NO3، NO2، P، PO4، TSS، K، Na، HCO3، Cl، Mg، Ca، COD، BOD، DO، EC، CO3، NH3-N، NH4،NH3  در فاضلاب خام و تصفیه شده در یک دوره زمانی ۳ ماهه با استفاده از روش های استاندارد ASTM اندازه گیری شده و ضمن استفاده از آزمون آماری t تک گروهی، نتایج به دست آمده با ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت بکارگیری فاضلاب در مصارف آبیاری و کشاورزی، جهت اتخاذ تصمیم نهایی، مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد، کیفیت پساب خروجی، از نظر همه پارامترها به جز پارامترهای کل کلیفرم ها و TSS با استاندارد مطابقت دارد. کارایی تصفیه خانه مجتمع دانشگاهی رودهن، در حذف پارامترهای BOD و COD به ترتیب ۷۱٫۱ و ۶۹٫۹ درصد می باشد. میزان میانگین EC و SAR در پساب خروجی از تصفیه خانه به ترتیب ۱۷۳۰٫۸ میکروزیمنس بر سانتی متر و ۴٫۴۱ اندازه گیری شد. در مجموع با بررسی تمام نتایج به دست آمده، مشخص می شود که می توان از این پساب به صورت محدود برای آبیاری گیاهانی که نسبت به شوری حساس نباشند استفاده نمود.