مقاله ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شترمرغ
مقاله ارزش حال خالص
مقاله نسبت منفعت به هزینه
مقاله نرخ بازده داخلی
مقاله بازگشت سرمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدان سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهپور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فعالیت های کشاورزی پس از مشخص نمودن جنبه اقتصادی آن قابل توصیه می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اقتصادی واحدهای تولیدی پرورش شترمرغ در استان همدان می باشد. واحدهای منتخب در این تحقیق به دلیل تعداد اندک آنها، تمام شماری شده اند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از ۵ مزرعه دار پرورش شتر مرغ در استان همدان بدست آمده است.شاخص های مورد بررسی در این تحقیق شامل ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه می باشد. نتایج تحقیق در این پژوهش نشان می دهد که ارزش حال خالص در کلیه واحدها مثبت و بزرگتر از صفر، نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک و به طور متوسط نرخ بازده داخلی ۵۵ درصد می باشد.