مقاله ارزیابی اقتصادی تعاونی های تولید استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اقتصادی تعاونی های تولید استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونی های تولید
مقاله تابع تولید مرزی
مقاله کارایی
مقاله گندم کاران
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپورصباغی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ویژگی بخش تعاونی در جلب مشارکت های محلی، این نظام ها را می توان یکی از راه های تحقق اهداف توسعه روستایی و بخش کشاورزی دانست. از جمله مهم ترین اهداف در تشکیل تعاونی های تولید، افزایش کارایی در واحدهای تولیدی است. با توجه به این امر در این تحقیق که در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ انجام شده است، کارایی تعاونی های تولید استان خوزستان به منظور ارزیابی اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، از راه برآورد تابع تولید مرزی به محاسبه کارایی و عوامل موثر بر آن در بین گندم کاران پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که میانگین کارایی در تعاونی های تولید برابر با ۷۹ درصد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای تعداد اعضاء، سطح زیرکشت و تعداد قطعه های زمین کشاورزی، اثر منفی بر کارایی تعاونی های تولید دارند. اما اثر متغیرهایی مانند دسترسی به کمک های دولتی، میزان ارائه خدمات از سوی تعاونی های تولید، سطح تحصیلات و تجربه مدیر تعاونی ها و میزان سرمایه آنها می توانند موجب افزایش سطح کارایی تعاونی ها شوند.