مقاله ارزیابی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در جنگل های دست کاشت بیجی شمال کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در جنگل های دست کاشت بیجی شمال کرج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری قطره ای
مقاله جنگل کاری
مقاله دستورالعمل اداره حفاظت خاک آمریکا
مقاله مانیفلد
مقاله کرج
مقاله بیجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطارروشن سینا
جناب آقای / سرکار خانم: پوررستمی رمضانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه های آبیاری قطره ای از نظر توانمندی مناسب در توزیع آب با راندمان بالا یک راه حل مطمئن برای استفاده از منابع آب می باشند. در این مطالعه سامانه آبیاری قطره ای اجرا شده در جنگلکاری بیجی واقع در شمال شرق شهر کرج از نظر طراحی، اجرا و مدیریت بهره برداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور پارامترهای ارزیابی بر اساس دستورالعمل اداره حفاظت خاک آمریکا انتخاب گردید. با توجه به نتایج حاصله از بررسی کیفیت آب آبیاری مورد استفاده در این سیستم، احتمال گرفتگی قطره چکان ها وجود دارد که تعویض آب مصرفی سامانه را علاوه بر نظارت، بازدید و شستشوی مرتب فیلترها و لوله ها (به خصوص لترالها) می طلبد. قطره چکان ها با توجه به مقدار ضریب تغییرات قطره چکان ها (۲۲ درصد) و ضریب تغییرات سیستم (۱۶ درصد) در ردیف مرز بین بد و غیرقابل استفاده با مقایسه استاندارد گفته شده قرار دارد. متوسط مقدار فاکتور کاهش یکنواختی در این سامانه ۰٫۷۱ می باشد که تغییرات توپوگرافی در طول هر مانیفلد و اختلاف ارتفاع ورودی مانیفلدهایی که با هم کار می کنند باعث کاهش مقدار آن شده است. مقدار ضریب یکنواختی مانیفلد در سامانه مورد ارزیابی ۶۳٫۶ درصد و مقدار ضریب یکنواختی سیستم ۴۵٫۱۶ درصد بود که با توجه به استانداردهای مربوطه ضعیف ارزیابی می گردد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله از این مطالعه مشخص گردید که این سامانه از نظر طراحی و اجرا از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.