مقاله ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در جوشکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در جوشکاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی
مقاله QEC
مقاله پوسچر
مقاله پرسشنامه نوردیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه رحیمیان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه رحیمیان رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات اسکلتی – عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی سطح ریسک ابتلا به این اختلالات در جوشکاران یک صنعت تولید سازه های فلزی انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی به روش سرشماری در روی ۲۴۳ نفر از جوشکاران شاغل در یک صنعت تولید محصولات فلزی انجام شده است. میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک بررسی شد. به منظور ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی از روش QEC استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از شاخص های آمار مرکزی و آزمون تی و کای دو انجام گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که شیوع علایم اختلالات اسکلتی – عضلانی به ترتیب در نواحی کمر، تنه و زانو بالاترین میزان را دارد. نتایج ارزیابی به روش QEC نشان داد که در ۶۴٫۶ درصد موارد سطح ریسک ابتلا به اختلالات بالا و بسیار بالاست.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی ناشی از کار در بین جوشکاران مورد مطالعه بالا است. بر اساس نتایج به دست آمده، عمده ترین مشکل ارگونومیکی در شغل جوشکاری، پوسچر نامطلوب، بلند کردن و حمل دستی بار و خمش و پیچش کمر می باشد. افزون بر این، نتایج این مطالعه نشان داد که روش QEC می تواند برای تعیین ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی نتایج قابل اعتمادی را ارایه دهد.