مقاله ارزیابی ارگونومیک طرح جدید پوست کن دستی بر اساس روش الکترومیوگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارگونومیک طرح جدید پوست کن دستی بر اساس روش الکترومیوگرافی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابزار دستی
مقاله پوست کن خانگی
مقاله الکترومیوگرافی
مقاله ارگونومی
مقاله فعالیت عضله
مقاله چنگش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلینی ممقانی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سوان اوین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی نایینی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ابزارهای دستی طیف وسیعی از محصولاتی را شامل می شوند که تطابق آن ها با ساختار فیزیکی و آناتومی دست در ایمنی و سلامتی تاثیرگذار می باشند. پژوهش حاضر طرح جدیدی از پوست کن مورد استفاده در آشپزخانه را ارائه می کند تا ویژگی هایی از جمله حفظ حالت طبیعی مچ، تقلیل میزان فشار و در نهایت کاهش فعالیت عضلات را با خود به همراه داشته باشد.
روش بررسی: هفتاد آزمایش با شرکت ده داوطلب زن با بکارگیری شش مدل از پوست کن به همراه یک مدل طراحی شده به انجام رسید. الکترومیوگرافی سطحی عضلات دو سر بازو، سه سر بازو و خم کننده سطحی انگشتان دست راست از شروع تا پایان آزمایش ثبت گردید. فعالیت الکترومیوگرافی ۸۰% حداکثر نیروی ارادی هر عضله ثبت و اندازه گیری شد و جهت نرمال سازی داده های الکترومیوگرافی هنگام تحلیل داده های آزمایش اصلی، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: بر اساس نتایج الکترومیوگرافی، میانگین فعالیت عضلات دو سر و سه سر بازو در پوست کن طراحی شده، کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. تفاوت های مشاهده شده بین فعالیت EMG عضلات سه سر بازو و خم کننده انگشتان و به طور کلی در مجموع عضلات یاد شده، در هفت پوست کن مورد بررسی، معنی دار نشان داده شد.
نتیجه گیری: با استفاده از شاخص های الکترومیوگرافی می توان به خوبی کارکرد مدل های مختلف یک محصول را ارزیابی کرد. تفاوت در میانگین فعالیت عضلات دلالت بر تاثیرگذاری شکل، فرم و نوع پوست کن در تعامل با دست دارد. در استفاده از پوست کن ضمن وارد شدن بیشترین نیرو بر انگشتان، انتقال نیرو، وظیفه نگهداری و چنگش نیز به عهده انگشتان می باشد، لذا ملاحظات ارگونومی در طراحی پوست کن می تواند در میزان فعالیت عضلات مرتبط با انگشتان تاثیرگذار باشد. نتیجه پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه در مطالعات پیشین تطابق دارد.