مقاله ارزیابی ارتعاش تمام بدن رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارتعاش تمام بدن رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رانندگان اتوبوس
مقاله فاکتور قله
مقاله میزان دوز ارتعاش
مقاله ارتعاش تمام بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان اردلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رانندگان اتوبوس های شهری در طول رانندگی به طور دایم در معرض ارتعاش تمام بدن هستند، این مساله می تواند منجر به اختلالات سیستم های اسکلتی عضلانی، عصبی مرکزی و گردش خون شود و بیماری های شغلی ناشی از ارتعاش را ایجاد نماید. هدف از این مطالعه بررسی توصیفی ـ تحلیلی مواجهه رانندگان اتوبوس های شهری تهران با ارتعاش تمام بدن بوده است.
روش بررسی: پارامترهای مربوط به ارتعاش تمام بدن مانند شتاب ریشه مجموع مربعات، شتاب معادل کلی، میزان دوز ارتعاش و فاکتور قله به صورت مجزا در سه جهت (Y، Z و X) در ۸۰ اتوبوس در ۵ نوع مختلف که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده با استاندارد ۲۶۳۱ISO مقایسه شد و در نهایت زمان مجاز رانندگی برای اتوبوس های مختلف محاسبه گردید.
یافته ها: شتاب ریشه میانگین مربعات وزن یافته فرکانسی در محورهای Y، X در تمامی اتوبوس ها در زیر ناحیه هشدار سلامتی و در محور z در ناحیه هشدار سلامتی است و شتاب معادل کلی در اتوبوس نوع ایکاروس در بالاتر از ناحیه هشدار سلامتی و در بقیه اتوبوس ها در ناحیه هشدار سلامتی مطابق با استاندارد ISO 2631 است، میزان دوز ارتعاش (VDV) کمتر از ۸٫۵ و فاکتور قله (CF) کمتر از۹ بوده و در تمامی اتوبوس ها کمتر از حدود مجاز پیشنهادی استاندارد ISO 2631 است. همچنین زمان مجازرانندگی کمتراز ۸ ساعت در روز تخمین زده شد و به ترتیب اتوبوس های ایکاروس بیشترین و اتوبوس های مان کمترین میزان شتاب ارتعاش، فاکتور قله و میزان دوز ارتعاش را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج امکان ایجاد خطرات بالقوه بهداشتی دررانندگان اتوبوس ها وجود دارد بنابراین توصیه می شود موارد مدیریت های ایمنی و بهداشتی در خرید اتوبوس های جدید، کاهش ساعات کاری و افزایش زمان استراحت در برنامه ریزی نحوه کار رانندگان مدنظر قرار گیرد.