مقاله ارزیابی اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق حرفه ای
مقاله ویژگی استاد خوب
مقاله تدریس موثر
مقاله دانشگاه علوم پزشکی یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوذرجمهری فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: هرندی یاسمن
جناب آقای / سرکار خانم: بوذرجمهری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: آموزش عالی نیروی محرکه و عامل پیشرفت هر جامعه ای است. دانش آموختگان علوم پزشکی نقش اساسی در تامین سلامت جامعه دارند، لذا آموزش عالی در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از دو بعد انتقال اطلاعات و القای اخلاق حرفه ای بسیار مورد توجه است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اخلاق حرفه ای و تدریس موثر اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از منظر دانشجویان این دانشگاه است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی با تکمیل ۱۶۰ پرسشنامه توسط دانشجویان رشته های مختلف دانشکده های پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. به منظور ارزیابی تدریس موثر، از مولفه های روش شناسی، رابطه تعاملی با دانشجویان، دانش پژوهی، محوریت رشد دانشجو، مدیریت کلاس و ارزیابی مناسب استفاده شد. ارزیابی اساتید توسط مولفه های گزارش مطلبی فرد و همکاران انجام گرفت. پرسشنامه ای حاوی ۳۰ سوال از مولفه های یاد شده طراحی و روایی سنجی شد.
یافته ها: به نظر دانشجویان ۷۰% اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارای ویژگی شخصیت ممتاز، راعی حرمت کلاس، خوددار غیبت از همکاران، ماهر در تدریس، رازدار و ساعی در رشد علمی دانشجویان می باشند. بیش از ۵۰% دانشجویان معتقدند اساتید این دانشگاه دارای ویژگی های تدریس موثر هستند. انتقاد دانشجویان به اساتید شامل عدم تالیف کتب مرتبط، عدم صرف وقت کافی برای دانشجویان، یکنواختی روش آموزش، کم توجهی به مسائل دانشجویان و عدم دقت کافی در ارزیابی دانشجویان بود.
نتیجه گیری: اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد معمولا از شایستگی علمی و اخلاقی برخوردارند ولی باید به مسائل دانشجویان بیشتر توجه نموده و برای تعامل با آنان وقت بیشتری صرف نمایند.