مقاله ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی بنه زعفران (.Crocus sativus L) در تربت حیدریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۳۶ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی بنه زعفران (.Crocus sativus L) در تربت حیدریه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله کمپوست زباله شهری
مقاله کود گاوی
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری صبورا
جناب آقای / سرکار خانم: بهدانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قادری محمدقادر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی از صفات مورفولوژیک و زراعی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تربت حیدریه در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کودهای آلی گاوی نیمه پوسیده (۴۰ تن در هکتار)، کود کمپوست (۲۰ تن در هکتار)، کود کامل NPK با نسبت های (نیتروژن ۵۰ کیلو، فسفر و پتاسیم هر یک ۲۵ کیلوگرم در هکتار) و شاهد (عدم استفاده از کود) بودند. صفات وزن و تعداد کل، بالای ۸ گرم، ۸-۴ گرم، ۴-۱ گرم و کمتر از ۱ گرم، طول، عرض و تعداد برگ و همچنین تعداد بوته اندازه گیری شدند. نتایج بررسی، اثرات معنی دار تیمارهای کودی را بر شاخص های رشدی زعفران نشان داد، اما برای بنه های با وزن مختلف، نوع کود موثر متفاوت بود. بیشترین میزان وزن کل بنه، وزن و تعداد بنه های بالای ۸ گرم، تعداد بنه های ۸-۴ گرم، طول و عرض برگ ها مربوط به تیمار کود گاوی بود. بیشترین تعداد کل بنه ها، تعداد و وزن بنه های کمتر از ۱ گرم در تیمار کود NPK مشاهده شد. همچنین بیشترین وزن بنه های ۴-۱ گرم مربوط به تیمار کود کمپوست بود.