مقاله ارزیابی اثر سدها بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد سلمان فارسی – استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر سدها بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد سلمان فارسی – استان فارس)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زیرزمینی
مقاله خشکسالی
مقاله آبخوان
مقاله سد
مقاله قیر و کارزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: امینی نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارزترین اثر سدها، تغییر رژیم هیدرولوژیکی مناطق مجاور خود است که از جمله این تغییرات می توان به تامین دبی پایه دائمی و تغییر در سطح اساس آبخوان های مجاور اشاره نمود. این تغییرات می تواند به نوعی در مقابله با خشکسالی موثر واقع شود. در این پژوهش سد سلمان و تاثیر آن بر نظام هیدرولوژیکی دشت قیر و کارزین و اثرات آن بر تغییرات سطح اساس آبهای زیرزمینی مورد بررسی می باشد تا بتوان میزان اثر این سد در مقابله با خشکسالی ها را برآورد نمود. روش شناسی مطالعه مبتنی بر روش های کتابخانه ای، میدانی و آماری بود که بدین منظور از داده های ارتفاع آب زیرزمینی، سطح ایستابی در چاه های پیزومتری دشت، دبی چاه ها، دبی رودخانه قره آغاج، و میزان بارش منطقه برای دوره آماری ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹ استفاده به عمل آمد. همچنین به منظور پردازش داده ها از نرم افزارهای ArcGIS، گزینه الحاقی Arc Hydro و Excel استفاده به عمل آمد. نتایج نشان دادند که طی دوره مورد بررسی ۱۰ دوره خشکسالی رخ داده است که بیشترین اثر این خشکسالی ها مربوط به یک دوره چهار ساله خشک (سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱) بوده است به طوری که دبی رودخانه را به صفر رسانده است. همچنین سد سلمان فارسی با تغییر در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه قره آغاج سبب ایجاد یک دبی پایدار در تابستان شده است. هرچند، به دلیل عدم تغذیه کافی آبخوان های دشت قیر و کارزین، سالانه ۵ میلیون مترمکعب از حجم ذخیره این آبخوان ها کاسته می شود و سطح آب در تمامی چاه ها رو به افت است که میزان این افت متفاوت است. بنابراین، می توان گفت که سد سلمان فارسی نتوانسته است میزان اثرات خشکسالی بر آب زیرزمینی را در مناطق پایین دست خود کاهش دهد یا حذف نماید.