مقاله ارزیابی اثر رنگ و اندازه بذر روی خصوصیات جوانه زنی تاج الملوک (Aquilegia chrysantha) تحت تیمارهای مختلف هیدروپرایمینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۰ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر رنگ و اندازه بذر روی خصوصیات جوانه زنی تاج الملوک (Aquilegia chrysantha) تحت تیمارهای مختلف هیدروپرایمینگ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ
مقاله تاج الملوک
مقاله سبز شدن
مقاله هترومورفیسم بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوانه زنی یکنواخت و تسریع در مرحله جوانه زنی بذور تاج الملوک می تواند در تولید این گیاه داروئی بسیار حائز اهمیت باشد. این آزمایش با هدف شناسایی بهترین پاسخ شکل های مختلف بذور چند شکل این گیاه به اجرا در آمد. به این منظور در ابتدا بذرهای سیاه و قهوه ای رنگ به صورت چشمی از یکدیگر جدا شدند و پس از آن با استفاده از روش بینایی ماشین از نظر اندازه به دو گروه تقسیم شدند. سپس برای تحریک جوانه زنی، بذور به مدت ۴ هفته در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شده و پس از آن تحت تیمارهای ۴، ۸، ۱۲ و ۲۴ هیدروپرایمینگ و تیمار شاهد قرار گرفتند. این آزمایش به صورت فاکتوریل سه فاکتوره و در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد طی سال ۱۳۹۲ به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل رنگ بذر، اندازه بذر و تیمارهای هیدروپرایمینگ بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بذور بزرگ در مقایسه با بذور کوچک به جز در مورد صفت طول ساقه چه که تفاوت معنی داری مشاهده نشد، در سایر صفات مورد مطالعه شامل جوانه زنی، بنیه بذر و طول ریشه چه عملکرد بهتری داشتند. علاوه بر این بذور سیاه رنگ نیز در مقایسه با بذور قهوه ای در ارتباط با صفات بیان شده تظاهرات بهتری را نشان دادند. همچنین بهترین خصوصیات مربوط به جوانه زنی در تیمارهای ۱۲ و ۲۴ ساعت هیدروپرایمینگ ثبت شد. در مجموع با توجه به الگوی غیر یکنواخت جوانه زنی این گیاه، استفاده از بذور سیاه رنگ درشت در شرایط هیدروپرایمینگ ۱۲ ساعت می تواند جوانه زنی بهتری را به همراه داشته و برای تولید با عملکرد بهتر تاج الملوک توصیه می شود.