مقاله ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتئوس در کبوتران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتئوس در کبوتران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموپروتئوس
مقاله کبوتر
مقاله استبرق
مقاله بوتالکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی عینی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رزمی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و نیز داروی بوتالکس بر روی تک یاخته خونی هموپروتئوس در کبوتران در دو دوره درمانی مورد بررسی قرار گرفت. در دوره اول ابتدا ۲۴ کبوتر آلوده به هموپروتئوس و ۶ کبوتر سالم با بررسی میکروسکوپی گسترش های خونی از بین یک گله انتخاب گردیدند. سپس به ۵ گروه ۶ تایی تقسیم شدند. به گروه های آلوده ۱ و ۲ به ترتیب عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق با دوز ۰٫۳ mg/kg به مدت ۷ روز متوالی به صورت خوراکی داده شد و به گروه ۳ داروی بوتالکس به میزان ۲٫۵ mg/kg به صورت داخل عضلانی تزریق گردید. ۲۴ ساعت بعد از آخرین تجویز عصاره ها، از ورید بالی کبوتران گسترش خونی تهیه شد و بعد از بررسی میکروسکوپی میزان پارازیتمی در گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. فقط در گروه ۳ درمان شده با بوتالکس میزان پارازیتمی به صفر رسیده بود در حالی که در گروه های ۱ و ۲ هیچ گونه تغییری در میزان پارازیتمی بوجود نیامده بود. در دوره دوم درمانی، کبوتران به گروه های شش تایی تقسیم شده و با غلظت های ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ برابر غلظت اولیه درمان گردیدند. به گروه های ۱ و ۲، دو غلظت ۱۰ و ۱۰۰۰ برابر به مدت ۷ روز به صورت خوراکی داده شد. به گروه ۳ غلظت ۱۰۰ برابر عصاره آبی به صورت داخل عضلانی به میزان ۰٫۳ mg/kg تزریق گردید. در پایان این دوره از ورید بالی گسترش خونی تهیه گردید و پارازیتمی محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان غلظت و نوع تجویز عصاره آبی استبرق تاثیری بر میزان پارازیتمی انگل نداشتند. بر پایه نتایج بدست آمده بنظر می رسد که عصاره آبی و الکلی استبرق هیچ اثر درمانی برای علیه آلودگی هموپروتئوس در کبوتر نداشته در حالی که داروی بوتالکس می تواند به عنوان دارویی موثر بر علیه آلودگی هموپروتئوس تجویز گردد.