مقاله ارزیابی اثربخشی زئولیت بر جذب کادمیم و وزن ماده خشک در گیاه کاهو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی زئولیت بر جذب کادمیم و وزن ماده خشک در گیاه کاهو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئولیت
مقاله کادمیم
مقاله عملکرد
مقاله کاهو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: سماوات سعید
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کادمیم یکی از عناصر سنگین و آلاینده محیط زیست است که از منابع مختلفی از قبیل کودهای شیمیایی وارد خاک و چرخه غذایی انسان می شود. به منظور اصلاح خاک های آلوده به عناصر سنگین، مصرف زئولیت توسط محققین مختلفی گزارش شده است. به همین منظور آزمایشی گلدانی با هدف بررسی اثر زئولیت بر جذب کادمیم و وزن ماده خشک در گیاه کاهو طراحی گردید. این بررسی در قالب آزمایش فاکتوریل و در طرح پایه بلوک کاملا تصادفی با ۲ تیمار زئولیت (در سه سطح صفر، ۱ و ۲ تن در هکتار) و کادمیوم (در سه سطح صفر، ۳ و ۶ میلی گرم در کیلوگرم) با ۳ تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد با افزایش مصرف زئولیت، از غلطت کادمیوم در گیاه کاهو کاسته شد، و بیشترین کاهش در سطح ۲ تن در هکتار بود بطوریکه در این سطح مصرف عملکرد ماده خشک گیاه نیز افزایش نشان داد.