مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت برق منطقه ای باختر از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران مستقیم آنان و ارائه راهکارهای اصلاحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۷ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت برق منطقه ای باختر از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران مستقیم آنان و ارائه راهکارهای اصلاحی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی آموزش
مقاله آموزش کارکنان
مقاله آموزش کوتاه مدت
مقاله ارزیابی اثربخشی آموزش
مقاله آموزش در صنعت برق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروژه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت برق منطقه ای باختر و ارائه راهکارهای اصلاحی بنا بر سفارش کمیته مرکزی تحقیقات شرکت و قرارداد پژوهشی با دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۴ آغاز و در شهریور ۱۳۸۵ به اتمام رسید. محدوده اجرای این طرح، شرکت های تحت پوشش برق منطقه ای باختر و نمونه ها شامل کلیه کارکنانی بود که در سال ۱۳۸۳ در دوره های آموزشی شرکت مذکور حضور داشتند. افزون بر این، مدیران مستقیم آنان نیز بخش دیگری از نمونه های پژوهش را شامل می شدند. هدف اصلی اجرای این پروژه، شناسایی میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده و شناخت نقاط قوت و ضعف فرآیند برنامه ریزی و اجرای دوره ها به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب بود. به همین منظور پرسش های پژوهشی این تحقیق بر اساس الگوی چهار سطحی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی «کرک پاتریک» تدوین شد و مبنای طراحی و ساخت ابزارهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز قرار گرفت. نتایج طرح نشان دهنده وجود اثربخشی در دوره های آموزشی در حد نسبتا مطلوب می باشد. با وجود این برخی از ابعاد و جنبه های دوره های آموزشی برگزار شده از نواقص و کاستی هایی نیز برخوردار بوده، که به تفصیل و با ذکر جزئیات در گزارش پژوهش آورده شده است. در پایان مقاله نیز برخی پیشنهادهای کاربردی به تفکیک عناصر اصلی فرآیند آموزش تنظیم و ارائه گردیده است.