مقاله ارزیابی اثرات پری بیوتیکی و ویژگی های کیفی اینولین استخراج شده از کاسنی غیربومی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات پری بیوتیکی و ویژگی های کیفی اینولین استخراج شده از کاسنی غیربومی ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پری بیوتیک
مقاله اینولین
مقاله کاسنی
مقاله باکتری پروبیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهاردانی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت پری بیوتیک ها یا ترکیبات غذایی غیرقابل هضم که به طور انتخابی رشد و فعالیت باکتری های پروبیوتیک نظیر لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکترها را تحریک می کنند به طور روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. اینولین، یکی از ترکیبات ارزشمند پری بیوتیک است که در سطح تجاری از ریشه گیاه کاسنی چندساله استخراج می گردد. با توجه به این که در ایران، گیاه دارویی کاسنی یکساله و به صورت خودرو رشد می یابد ریشه این گیاه، مناسب استخراج اینولین نمی باشد. این پژوهش با هدف استخراج اینولین از گیاه کاسنی چندساله با منشأ غیر بومی و مقایسه اینولین استخراجی با نمونه اینولین تجاری صورت گرفت. فرآیند تولید، شامل استخراج اینولین طبیعی موجود در ریشه کاسنی غیر بومی با استفاده از انتشار در آب داغ، خالص سازی و تغلیظ عصاره بوده و در نهایت، اینولین به وسیله ترسیب با اتانول بازیابی گردید. اینولین استخراجی از کاسنی غیربومی در مقایسه با اینولین شاهد از درجه پلیمریزاسیون بالاتری برخوردار بود. افزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیک Lactobacillus casei و باکتری پاتوژن Escherichia coli تحت تاثیر اینولین استخراجی در درصدهای مختلف ۰، ۱ و ۲ درصد مورد بررسی قرار گرفته و با اینولین خالص تجاری، گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید. نتایج تغییرات جذب سنجی و بررسی رشد و زنده مانی سلول های باکتریایی نشان داد که سطح  2 درصد نمونه های اینولین در افزایش دانسیته سلولی و افزایش رشد و بقاء (افزایش تقریبی ۱ Log) باکتری پروبیوتیک موثرتر بودند، در حالی که سطح  2 درصد گلوکز و فروکتوز موجب افزایش بیش تر رشد و تکثیر اشرشیاکلی گردید.