مقاله ارزیابی اثرات همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری و زنده مانی بره در گوسفندان ایران بلک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۶۲ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری و زنده مانی بره در گوسفندان ایران بلک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت ناشی از همخونی
مقاله مدل دام
مقاله اثرات محیط مشترک
مقاله روند همخونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزامحمدی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای ارزیابی اثرات همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری و زنده مانی از تولد تا شیرگیری در گوسفند نژاد ایران بلک به ترتیب از ۵۷۱۶ رکورد وزن تولد و زنده مانی و ۴۸۰۱ رکورد وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری و نسبت کلیبر استفاده شد. داده های مورد استفاده طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۰ توسط ایستگاه اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور (عباس آباد) جمع آوری شده بود. پارامترهای ژنتیکی با آنالیز تک صفتی، مدل دام و با روش (REML) برآورد شدند. ۵۵ درصد کل جمعیت همخون بودند. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و حیوانات همخون به ترتیب ۴٫۱۹ و ۷٫۵۹ درصد بود. در بین حیوانات همخون حداقل و حداکثر ضریب همخونی به ترتیب ۰٫۲ و ۳۴٫۷ درصد بود. روند همخونی در هر سال و در هر نسل به ترتیب ۰٫۳۴ و ۱٫۳۳ درصد بود (P<0.05). افت ناشی از همخونی به ازای یک درصد افزایش ضریب همخونی در گله برای وزن تولد، وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه قبل ازشیرگیری، به ترتیب ۹-، ۲۹-، ۰٫۳۴- گرم و برای زنده مانی ۰٫۰۳- درصد و معنی دار بود (p<0.05). ولی افت ناشی از افزایش همخونی برای نسبت کلیبر معنی دار نبود (P>0.05).