مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی مرکز دفن زباله کهریزک بر شهرها و روستاهای پیرامون با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات زیست محیطی مرکز دفن زباله کهریزک بر شهرها و روستاهای پیرامون با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی زیست محیطی
مقاله مرکز دفن زباله
مقاله مدل فرایند شبکه ای تحلیل ANP
مقاله بخش کهریزک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندی قهرودی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی فینی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق از روش شبکه ای تحلیل، یک روش چند معیاره تصمیم سازی برای ارزیابی زیست محیطی مرکز دفن زباله در بخش کهریزک تهران استفاده شده است. در روشANP معیارهای کمی و کیفی و وابستگی متقابل بین معیارها مورد توجه قرار می گیرد. عدم توجه به ضوابط و معیارهای مکان یابی در مراکز دفن زباله، می تواند مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را ایجاد نماید، و در چنین شرایطی تمامی مخاطرات ناشی از دفن نادرست زباله متوجه محیط زیست و سلامت مردم شده و موجبات آلودگی آب های سطحی، زیرزمینی، هوا و خاک را فراهم می آورد. در این تحقیق از چند معیار (اجتماعی اقتصادی، زیست محیطی) برای ارزیابی مرکز دفن زباله و اثرات آن بر روستاها و شهرهای بخش کهریزک استفاده شده است. فرایند ارزیابی مرکز دفن طی چند مرحله انجام شده است که مقاله این مراحل را به صورت کامل بیان کرده است، نتیجه نهایی ارزیابی زیست محیطی پیامدهای مرکز دفن بر روی مراکز جمعیتی منطقه پژوهش می باشد.