مقاله ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل در استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل در استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله تبخیر و تعرق
مقاله آذربایجان غربی
مقاله مدل LARS–WG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فراز رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رزاق پور هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای بر اهمیت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی پارامترهای هیدرولوژیکی همچون تبخیر و تعرق می افزاید، از سوی دیگر پیش بینی های اقلیمی جهت استفاده در برنامه ریزی های کلان کشور ضروری به نظر می رسند. مدل LARS-WG یکی از مشهورترین الگوهای مولد داده های تصادفی وضع هوا است که مقادیر تولیدی توسط مجموعه داده های اتمسفری شبیه سازی شده اند و به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در این تحقیق، با استفاده از داده های مشاهداتی بارش، دمای کمینه و بیشینه، ساعات آفتابی منطقه در دوره پایه و به کمک نوسانات اقلیمی حاصل از مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سناریوهای انتشار A1B،A2 وB1 به بررسی میزان پتانسیل تبخیر و تعرق در سطح استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل LARS-WG نشان می دهد در سطح استان در بازه زمانی (۲۰۶۵-۲۰۴۶) نسبت به (۲۰۳۰–۲۰۱۱) میانگین مجموع پتانسیل تبخیر و تعرق، دمای متوسط، و مجموع بارش سالیانه تحت سناریوی A1B به ترتیب ۵۰٫۴۰ میلی متر و ۲٫۱۳ درجه سانتی گراد افزایش، و ۱۱۳٫۸۹ میلی متر در سال کاهش، و تحت سناریوی A2، به ترتیب ۳۰٫۸۲ میلی متر و ۱٫۵۷ درجه سانتی گراد افزایش، و ۴٫۸۱ میلی متر در سال کاهش و تحت سناریوی B1، به ترتیب ۳۲٫۴۹ میلی متر، ۱٫۲۵ درجه سانتی گراد و ۳۳٫۰۷ میلی متر در سال افزایش خواهد داشت. نتایج حاکی از بحرانی بودن وضعیت منطقه تحت سناریوهای A2 و A1B به ترتیب برای دو دوره (۲۰۳۰–۲۰۱۱) و (۲۰۶۵-۲۰۴۶) می باشد.