مقاله ارزیابی اثرات تراکم و فاصله بین ردیف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات تراکم و فاصله بین ردیف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله فاصله ردیف
مقاله عملکرد
مقاله لوبیا چیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده اصل علی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی انزابی سیدحیدر
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزادگان ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تراکم بوته و فاصله بین ردیف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی آزمایشی در منطقه قزلجه از توابع شهرستان سلماس در غرب استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول تراکم بوته در سه سطح (۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در مترمربع) و فاکتور دوم، فاصله بین ردیف های کاشت در چهار سطح (۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ سانتی متر) بود. نتایج نشان داد که اثر تراکم بوته، بر تعداد انشعاب، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در مترمربع در تراکم ۴۰ بوته در مترمربع حاصل شد. اثر فاصله بین ردیف کاشت، بر تعداد انشعاب، تعداد غلاف و عملکرد دانه در بوته و هم چنین عملکرد دانه در واحد سطح معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در مترمربع در فاصله بین ردیف کاشت ۳۰ سانتی مترحاصل شد. اثر متقابل دو فاکتور تراکم بوته و فاصله بین ردیف کاشت بر عملکرد دانه در مترمربع معنی دار و بیشترین عملکرد دانه به میزان ۲۳۷٫۸ گرم در مترمربع در تراکم ۴۰ بوته در مترمربع و فاصله بین ردیف کاشت ۳۰ سانتی متر بود و این تیمار آزمایشی به عنوان بهترین آرایش کاشت در این منطقه توصیه می شود.