مقاله ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقاله آموزش محیط زیست
مقاله مبانی محیط زیست
مقاله آگاهی های محیط زیستی
مقاله عملکرد مرتبط با محیط زیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مقدم سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مکنون رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده ناصری عطا
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی هزاوه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری یگانه یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی آماری آگاهی های محیط زیستی دانشجویان، نوع نگرش آنان به مسایل و مشکلات مربوط به محیط زیست و همچنین میزان پایبندی آنان در عمل به دانسته های خود بوده است. به این منظور، پرسشنامه ای طراحی و بین ۷۵ دانشجو به روش تصادفی توزیع گردید که از این تعداد ۷۰ پرسشنامه تکمیل شده توسط شرکت کنندگان عودت داده شد. در این تحقیق مشخص شد که مشکلات مربوط به مسایل محیط زیست در اولویت آخر دانشجویان قرار دارد. هم چنین نتایج حاصل حاکی از آن است که میزان اطلاعات دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه به طور متوسط کمتر از ۵۰% می باشد که در این میان میزان پاسخ گویی به سوالات مربوط به موضوع محیط زیست در بین دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از دانشجویان سایر دانشکده های منتخب بیشتر بود. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود تا یک برنامه جامع و کامل به منظور ارتقای جایگاه فرهنگ محیط زیست در برنامه ریزی درسی دانشگاه های کشور تدوین گردد.