مقاله ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب پذیری
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله رخدادهای آبشاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاموشی های سراسری فراوانی که در سال های اخیر رخ داده، اهمیت و ضرورت ارزیابی آسیب پذیری سیستم های قدرت را به روشنی مطرح کرده است. در این میان، بخش های آسیب پذیر سیستم انتقال نقش پررنگ تری دارند. آسیب پذیری سیستم انتقال معیاری برای تشخیص نقاط ضعف و میزان مشارکت این بخش در رخدادهای آبشاری است. در این مقاله معیاری برای تشخیص شاخه های آسیب پذیر سیستم انتقال ارائه شده است. در این راستا، از مفهوم زنجیره خطا استفاده شده که هدف آن، یافتن دنباله ای از شاخه هاست که خروج آنها می تواند به رخ دادن خاموشی سراسری منجر شود. از الگوریتم ژنتیک در حداقل نمودن یک تابع هدف چند متغیره برای یافتن موثرترین شاخه ها استفاده شده است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیز برای تعیین ضرایب پارامترهای تابع هدف چند متغیره به کار گرفته شده است. نتایج ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای اصفهان به روش پیشنهادی و مقایسه آن با تجارب بهره برداری، صحت و دقت روش پیشنهادی را نشان می دهد.