مقاله ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهر با مدل Fuzzy AHP و GIS مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهر با مدل Fuzzy AHP و GIS مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب پذیری ساختمان ها
مقاله منطقه ۳ شهرداری تهران
مقاله زلزله
مقاله پهنه بندی آسیب پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورموسوی سیدموسی
جناب آقای / سرکار خانم: شماعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی چهاربرج علی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کاهش آسیب پذیری ساختمان های شهری در مقابل زلزله و ارائه تصویری روشن از وقوع احتمالی زلزله و عواقب ناشی از آن ارزیابی پهنه های آسیب پذیر شهری ضروری است. بر این اساس امروزه وضعیت و شرایط مختلف قبل از رخداد زلزله های احتمالی در شدت های مختلف شبیه سازی و بر مبنای آن نقشه های پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان های شهری تهیه و مورد ارزیابی قرار می گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با مدلFuzzyAHP  و نرم افزار GIS به طراحی سناریوهای زلزله در شدت های مختلف به منظور برآورد آسیب پذیری ساختمان های منطقه ۳ شهرداری تهران در برابر زلزله ارائه نماید. این پژوهش کاربردی و با روش های توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. میزان آسیب های وارده به ساختمان های این منطقه شهری در پنج گروه شامل: پهنه های آسیب پذیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و نابودی کامل تقسیم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان آسیب پذیری ساختمان ها در سناریوهای طراحی شده ۶ مرکالی به ترتیب ۵۳٫۸۸، ۲۶٫۷۷، ۱۹٫۰۴، ۰٫۰۴، ۰٫۲۵ درصد و در ۷ مرکالی به ترتیب ۲۳٫۲۸، ۲۱٫۲۲، ۹٫۳۱، ۲۶٫۴۲، ۱۹٫۷۵ درصد و در ۸ مرکالی به ترتیب ۰٫۵۴، ۵۹٫۳۳، ۲۰٫۲۲، ۹٫۵۵، ۴۶٫۹۷ درصد است. بالاترین میزان آسیب پذیری بر اساس تعداد ساختمان ها به ترتیب در نواحی ۲، ۳، ۵، ۴، ۱ و ۶ منطقه وجود دارد. مهمترین دلایل این وضعیت استفاده از مصالح بی دوام و کم مقاوم در ساخت و سازها، بالا بودن عمر ساختمان ها، مکان یابی ساخت و سازها بر روی زمین های ناپایدار، عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز از جمله آیین نامه ۲۸۰۰، تمرکز و تراکم زیاد جمعیت و برج سازی با مطالعات ضعیف می باشد.