مقاله ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی (شهر خرمدره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی (شهر خرمدره)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب پذیری اجتماعی
مقاله زلزله
مقاله خرمدره
مقاله GIS
مقاله AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زلفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع بلایای طبیعی به خصوص زلزله در محیط های شهری، اثرات بسیار مخربی را به وجود می آورد که عوامل اجتماعی در شهرها (توزیع جمعیت در گروه های سنی مختلف و تراکم آن در مناطق مختلف شهری، کیفیت مسکن، اشتغال، سواد و تعداد معلولان و. ..) می تواند نقش بسزایی در کاهش یا افزایش آثار مخرب زلزله داشته باشد. با توجه به واقع شدن شهر خرمدره در یکی از مناطق زلزله خیز ایران ( واقع شدن گسل سلطانیه در غرب شهر خرمدره، گسل شمال استان زنجان) که باعث بالا رفتن آسیب پذیری این شهر در برابر زلزله شده است در این مقاله، با در نظر گرفتن عواملی اجتماعی دخیل در کاهش و یا افزایش اثرات زلزله، در قالب چهار شاخص جمعیتی، مسکن، اقتصادی- اجتماعی و فاصله فیزیکی به کاربری های مورد نیاز و پرخطر در هنگام بروز زلزله به ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی این شهر در مقابل زلزله پرداخته شده است. در این پژوهش از مدل AHP برای برآورد آسیب پذیری اجتماعی نواحی شهری خرمدره استفاده شده و در نهایت، پهنه ها و مناطق آسیب پذیر شهر مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که ۱۲٫۵۸ درصد از شهر خرمدره دارای آسیب پذیری خیلی زیاد، ۹٫۹۳ درصد از شهر نیز از آسیب پذیری خیلی کمتری برخوردار است که این مقدار نشان دهنده آسیب پذیری پایین این ناحیه در بین سایر نواحی می باشد.