سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کاظم کیال – دانشگاه صنعتی شریف
محمد مدرس یزدی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق چارچوبی سیستماتیک برای ارزش گذاری پروژه های توسعه تکنولوژی با استفاده از مدل گسسته ارزش گذاری اختیارات حقیقی معرفی و سپس کاربرد آن دریک پروژه توسعه تکنولوژی به کارگرفته می شود تخمین تغییر پذیری پروژه از مهمترین پارامتر ورودی است که محاسبه آن دشوار است برای این کار داده های حاصل ازا مکان سنجی پروژه استخراج خلاصه سازی و دسته بندی شده و دریک قالب مناسب برای انجام شبیه سازی آماده میشود سپس پارامترهای با عدم قطعیت شناسایی داده های مربوط به آنها از سایر داده ها مجزا شده و تاثیر آنها برجریانهای نقدی سالانه مورد ملاحظه قرارمیگیرد تخمین تغییر پذیری کل پروژه نسبتا بالا است که این یک مزیت برای روش پیشنهادی است دراین مقاله نتیجه گیری می شود کهدراین پروژه اختیار توسعه ارزشمند است درحالیکه اختیار ترک ارزشی برای پروژه به دنبال نخواهد داشت