سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

میرحسین موسوی – استادیار دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

چکیده:

بازار سرمایه در روند توسعه اقتصادی نقش مهم و موثری را ایفا می کند.این بازار، مکانی است که م یتواند زمینه تشکیل سرمایه راایجاد، و با عملکرد مطلوب خود منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدیو امکانات لازم برای انتقال وجوه پس انداز مردم به فرص تهای سرمای هگذاری را فراهم کند. در این مقاله سعی بر این است که با توجه به اهمیت نهاد بورس اوراق بهادار در جذب پساندازهای راکد و از بین بردن کنز پول و به جریان انداختن آن، روش های تعیین قیمت سهام از لحاظمبانی نظری مورد بحث قرار گیرد و به روش تعیین قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران اشاره و در نهایت به روش تعیین قیمت سهام شرکت هایی که وارد بورس نشده اند، پرداخته شود