سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد رحیمیان – دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

ارزش گذاری منابع زیستی به منظور تعیین ارزش های اقتصادی این منابع و استفاده از این ارزش در تحلیل ارزیابی پروژه های بزرگ سرمایه گذاری انجام می شود . کارکرد سالانه منابع زیست محیطی تابع ارزش کارکرد سالانه آنهاست. برخی از کارکردها علیرغم آنکه محصولات مهمی تولید می کنند ، در بازار مصرف قابل تقویم به پول نیستند ولی بعضی کارکردها و خدمات قابل ارزیابی با پول هستند که با روش های متفاوتی ارزیابی می شوند. جهتهماهنگی این ارزش ها با سایر کشورهای دنیا ، تحلیل وارزیابی در قالب دستورالعمل یکپارچه حساب های اقتصادی و زیست محیطی ( SEEA ) انجام شد. محدوده مطالعاتی تنگ تامرادی (شهرستان بویراحمد) دارای اکوسیستم های جنگل ، مرتع ، رودخانه ،کشاورزی و مسکونی می باشد که با برآورد انجام شده ارزش کل سالانه کارکردهای اکوسیستم های منطقه ۱۶۶۲۱۱ میلیون ریال می باشد