سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن موسایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مهسا حسین زاده – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی واحد شوشتر
مهرداد مرادی – دکتری اقتصاد کشاورزی

چکیده:

منابع آب زیرزمینی ۹۹% از کل آبهای شیرین قابل استفاده جهان را تشکیل میدهند درحال حاضر بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب زیرزمینی در بین بخشهای مختلف اقتصادی در منطقه مورد مطالعه محسوب می گردد بنابراین محاسبه ی ارزش اقتصادی هر واحد آب و محاسبه ی اثرهای جانبی برداشت بیش از حد از منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است دراین مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب حد بهینه ی استفاده از نهاده ی آب و اثر تغییر سطح آب های زیرزمینی برسطح رفاه اجتماعی تولید کنندگان برنج شهرستان رامهرمز در سال ۸۹-۸۸ پرداخته می شو د به این منظور ابتدا تابع تولید مناب تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش اقتصادی آب و حد بهینه استفاده از نهاده آب تعیین گردید. آنگاه با تشکیل تابع سود یا رفاه اجتماعی اثر تغییر در سطح آبهایزیرزمینی برمقداررفاه اجتماعی تولید کنندگان تعیین شد.