مقاله ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله در آثار فرهنگی- تاریخی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله در آثار فرهنگی- تاریخی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش
مقاله ارزیابی
مقاله ارزش ذاتی و کاربردی
مقاله رویکرد مداخله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادابراهیمی سردرود احد
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حناچی پیروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت ارزش هر پدیده ای ارتباطی مستقیم با اعتبار، آگاهی و خواست افرادی دارد که تلاش آن ها بر این امر استوار است که ارزش های پدیده ای را شناسایی و ارزیابی کنند. در این میان، آثار تاریخی از پدیده های ارزشمندی است که توانسته ارزش های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و… را در خود متجلی نماید. شناخت جامع ارزش های آثار تاریخی در راستای شناخت کامل فرهنگ و هویت آن جامعه ای است که آثار تاریخی در آن قرار دارد. چنین شناختی می تواند ابعاد مختلف جهان بینی انسان های جامعه را در دوره های تاریخی نمایان سازد.
بنابراین، مساله اصلی پژوهش حاضر این است که در آثار تاریخی ارزش و مولفه های تاثیرگذار در شناخت و ارزیابی آن، دربردارنده چه مفهومی است. برای پاسخ به این پرسش نگارندگان نخست، ارزش را در دیدگاه های مختلف مورد پژوهش قرار دادند تا مولفه های تاثیرگذار بر شناسایی و ارزیابی آن مشخص گردد. سپس از طریق شناسایی مولفه های مذکور تلاش شد تا ارتباط ارزش با رویکرد مداخله مشخص شود.
تحقیق پیش رو از گونه بنیادی- نظری است که مطالب آن با بهره گیری از روش استدلال منطقی بررسی شده است. اطلاعات لازم هم برای نگاشتن مقاله از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای به دست آمده است. تحلیل های به کار رفته در آن برای نتیجه گیری از نوع کیفی است.
در نهایت، یافته های این مطالعات بیانگر آن بود که ارزش و ارزیابی آن در آثار تاریخی، فرایندی پویا است که متناسب با شرایط طبیعی و موقعیت زمانی در حال تغییر و دگرگونی است. همچنین درکنار مولفه های فرهنگی- تاریخی و کالبدی تاثیرگذار در ارزیابی ارزش، مساله ادارکات انسان از محیط پیرامون خود نیز در ارزیابی آن، تاثیرگذار است. ضمن اینکه، ارتباطی مستقیم بین شناخت و ارزیابی ارزش در آثار تاریخی و رویکرد مداخله وجود دارد.