مقاله ارزش های حرفه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزش های حرفه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش های حرفه ای
مقاله ارزش های پرستاری
مقاله دانشجویان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فهیمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پرون کبری
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزش های حرفه ای، اساس عملکرد پرستاری می باشندکه اغلب به صورت غیر رسمی آموخته می شوند. لذا ارزیابی دیدگاه دانشجویان در این حیطه اهمیت دارد.
هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری نسبت به اهمیت ارزش های حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک به عنوان دانشگاه هایی با برترین سطح خدمات آموزشی می باشد.