مقاله ارزش طبیعت گردی حفاظت از منطقه تفریحی- گردشگری شیرکوه یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزش طبیعت گردی حفاظت از منطقه تفریحی- گردشگری شیرکوه یزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش طبیعت گردی
مقاله محیط زیست
مقاله مدل لاجیت
مقاله ارزش حفاظتی
مقاله منطقه گردشگری شیرکوه یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاآبادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایجاد جامعه ای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد و توسعه و نگهداری تفرجگاه ها و مناطق گردشگری جهت جواب گویی به تقاضای روز افزون انسان ها دارد. این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی منطقه شیرکوه و روستاهای تفریحی مجاور و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع حفاظتی این منطقه پرداخته است.
روش بررسی: برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شده و بر اساس روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که ۷۹٫۱% افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این منطقه هستند و متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه هر خانوار مورد بررسی در این مطالعه برای حفاظت از منطقه، ۳۱۲۵۰ ریال برآورد شده است.
نتایج نشان می دهد که، منطقه مورد مطالعه ارزش حفاظتی قابل توجهی دارد و این نکته باید مورد توجه، سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار گید تا از این منطقه حفاظت مناسبی به عمل آید.