سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسدالله زنگویی – استادیار دانشگاه بیرجند
حسین شکوهی – عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

ارزشها نقش ها و کارکرد های اساسی در حیات فردی و اجتماعی انسان ایفا می نمایند و در دوره ای که انسان بیش از هردوره ی دیگر با افسردگی و چالش ها ی روحی و روانی و بحران هویت مواجه است،بازگشت به ارزش ها می تواند آلا م روحی و روانی او را بیش از هر داروی دیگری التیام بخشد .یکی از مهم ترین کارکردهای فلسفه ی آموزش وپرورش بررسی ارزش ها می باشد «آنچه در زمینه ی گسترش میراث فرهنگی در بهبود روابط انسانی و در ت حکیم حقوق و آزادی های فردی و حفظ آرمان های بشری به وسیله ی فیلسوفان و دانشمندان مشخص و روشن گردد پایه و اساس ارزشها را تشکیل می دهد.تقویت روح هنری و تحکیم شخصیت اخلاقی هدف و اساس تعلیم و تربیت تلقی می شود؛ ارزش شناسی در زمینه ی اخلاقی به طور مستقیم با فعالیتهای ترتیبی ارتباط دارد» (شریعتمداری، ۱۵۳:۱۳۷۶)