سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

صمد عبداللهی عابد – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

کار از دیدگاه قران و حدیث یک امر اقتصادی صرف نیست بلکه علاوه بردرآمدزایی آن یک امرارزشی تلقی شده است کار که همه گفتار وکردار انسان را شامل می شود درصورت داشتن شرایطی به نتیجه خواهد رسید و ثمر خواهد داد که از شرایط آن است اخلاص یادخدا درشروع کار لزوم عمل به هنگام علم مشورت درکارها توکل به همراه عزم و جزم و جدیت درکارها اجتناب از کار بدون دانش آن کار تاخیر نداشتن درانجام کار زمان سنجی بزرگ نشمردن کار درنظر داشتن نتیجه کار اتقان و تداوم درانجام کار هرگاه کار با شرایط فوق انجام یابد به موفقیت ختم می شود و آثار تربیتی نیز برآن مترتب خواهد شد که از آن جمله است تمرکز قوه خیال کشف استعدادهای خویشتن اصلاح فکر منطقی انسان خاضع و خاشع کردن انسانجلوگیری از گناه و شخصیت بخشیدن برشخص کار برخی اثار دیگری نیز دارد از قبیل تقویت انسان افزیاش علم سوق دادن انسان به سرانجام مقصود و درمان دردهای درونی.