سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
الناز بهروزی راد – دانشجوی کارشناسی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

به منظور پی بردن به ارزش تالاب تشکیل شده از پساب نیشکر کشت و صنعت امیر کبیر و میرزاکوچک خان در ۳۵ کیلومتری خرمشهر در استان خوزستان از دی ماه ۱۳۹۰ تا اسفند ماه ۱۳۹۰ بمدت ۳ ماه تعداد، تنوع گونه ای و تراکم پرندگان زمستان گذران آبزی تالاب به صورت ماهانه شناسایی و شمارش شد. نتایج بدست آمده نشان داد که جمعیت پرندگان در فصل زمستان برابر با ۱۱۵۰۱۲ پرنده آبزی متعلق به ۲۰ گونه از ۷ خانواده بودند. تراکم پرنده در فصل زمستان ۵/۱۱ قطعه پرنده در هکتار برآورد شد. بیشترین شاخص غنای گونه ای مارگالف در بهمن ( با ۵۳۶/۱ )، بیشترین تنوع گونه ای شانون – وینر در بهمن ماه ( ۷۳۶/۱ )، بیشترین غالبیت گونه ای سیمپسون در بهمن ( با ۲۹۴/۰ )، بیشترین یکنواختی گونه ای هیل در بهمن ماه ( با ۴۶۹/۰) و بیشترین تعداد پرنده دربهمن ماه ۱۳۹۰ مربوط به خوتکا ( با ۶۸۷۰ ) بوده است.