سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طاهره محمدآبادی – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا
مرتضی چاجی – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا
حامد اقبالی – اهواز- ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

هدف این آزمایش، تعیین ارزش غذایی علوفه نعناع و رازیانه در نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز بود. تخمیر و تولید گاز این علوفه ها، با انکوبه کردن تقریبا ۲۰۰ میلی گرم نمونه با ۳۰ میلی لیتر مخلوط بافری شکمبه در سرنگ های شیشه ای ۱۰۰ میلی لیتری در ۳۹ درجه سانتی گراد تعیین شد. مایع شکمبه از دو راس گوساله دارای فیستولای شکمبه ای تغذیه شده با جیره مخلوط (حاوی ۶۰ درصد علوفه و ۴۰ درصد کنسانتره)، قبل از خوراک صبح گرفته شد . داده های تولید گاز با یک معادله نمایی تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که علوفه رازیانه تولید گاز از بخش قابل تخمیر ( ۸۲/۳ در برابر ۵۴/۶ میلی لیتر) و ثابت نرخ تولید گاز (۰/۰۹ در برابر ۰/۰۵ میلی لیتر در ساعت) بالاتری نسبت به علوفه نعناع داشت (۰/۰۵>p) میزان تولید گاز بعد از ۲۴ و ۷۲ ساعت انکوباسیون علوفه رازیانه بیش از نعناع ( ۷۱/۵ و ۸۳/۵ میلی لیتر) بود (۰/۰۵>p) بنابراین به دلیل تخمیر و تجزیه نسبتا خوب، علوفه رازیانه رازیانه پتانسیل استفاده به عنوان خوراک نشخوارکنندگان را دارند.