مقاله ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در مبتلایان به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در مبتلایان به سرطان پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله دیسکسیون اگزیلا
مقاله بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اعتضادپور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقایی منور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از روش های رایج ارزیابی سرطان پستان، حذف گره های لنفاوی اگزیلاری است که عوارضی چون ادم، محدودیت حرکات دست و تجمع لنف را دربر دارد. از انجا که در صورت اثبات عدم درگیری گره های لنفاوی اگزیلا می توان از این روش صرف نظر کرد؛ این مطالعه به منظور تعیین ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در مبتلایان به سرطان پستان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۳۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان کوچک تر از ۵ سآنتی متر و عدم وجود لنفادنوپاتی اگزیلاری بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال های ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. در ابتدا لنفوسینتی گرافی برای همه بیماران انجام شد. سپس قبل از عمل ماده نشانگر ابی برای یافتن گره لنفاوی پیشاهنگ تزریق شد و با استفاده از پروب شمارشگر گاما و مشاهده گره های ابی رنگ شده، گره لنفاوی پیشاهنگ تعیین شده و جدا گردید. دیسکسیون اگزیلاری برای برداشتن گره های لنفاوی سطح ۱ و ۲ انجام شد. سپس حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی گره لنفی پیشاهنگ و دیسکسیون اگزیلا ارزیابی گردید.
یافته ها: از بین ۳۰ بیمار مورد مطالعه فقط در ۲ بیمار (۶٫۶۶ درصد) ارزش اخباری منفی کاذب گزارش شد. میزان حساسیت در این مطالعه ۸۴٫۶ درصد تعیین شد.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن میزان موفقیت بالای یافتن گره لنفاوی پیشاهنگ و موارد منفی کاذب اندک، بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در موارد سرطان پستان بدون درگیری اگزیلاری توصیه می شود.