مقاله ارزش تشخیصی بیان ژن FHL1 در تشخیص افتراقی تومورهای پاپیلاری تیروئید کارسینوما از تومورهای خوش خیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۱۱۳ تا ۲۱۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخیصی بیان ژن FHL1 در تشخیص افتراقی تومورهای پاپیلاری تیروئید کارسینوما از تومورهای خوش خیم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش تشخیصی
مقاله بیان نسبی mRNA
مقاله ژن FHL1
مقاله پاپیلاری تیرویید کارسینوما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اصل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دیناروند غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین ندا
جناب آقای / سرکار خانم: صاکی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبری نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ایران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نمونه برداری سوزنی (FNA یا Fine needle aspiration) بهترین روش برای تشخیص قبل از جراحی تومورهای تیرویید است که به طور گسترده برای بیماران انجام می شود، اما برای حدود ۲۰ درصد موارد، جواب به صورت مشکوک و یا حد واسط گزارش می شود. هدف این تحقیق، بررسی ارزش تشخیصی بیان نسبی mRNA ژن FHL1 به عنوان تومور مارکر جهت افتراق تومور خوش خیم و تومور بدخیم از نوع پاپیلاری تیرویید کارسینوما بود.
روش ها: ۵۰ نمونه از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز (شامل ۲۵ بیمار مبتلا به تومور بدخیم و ۲۵ بیمار مبتلا به تومور خوش خیم) در این تحقیق وارد شدند. برای استخراج RNA از نمونه های پارافینه شده و همچنین برای ساخت cDNA (Complementary DNA) از کیت استفاده شد. واکنش Real time PCR (Real time polymerase chain reaction) در حجم ۲۰ میکرولیتر انجام گرفت و از مخلوط واکنش Real time PCR حاوی ماده فلورسانس سایبر گرین استفاده شد.
یافته ها: بیان نسبی mRNA در ژن ۱ FHL در گروه بدخیم برابر ۰٫۵۰ درصد بود، در حالی که در گروه خوش خیم این میزان خیلی بالاتر بود (۵٫۲۹ درصد) و تفاوت بین این دو گروه، معنی دار بود (P=-0.019). تجزیه و تحلیل ROC (Receiver operating characteristic) نشان داد که این ژن برای افتراق بین دو گروه تومورهای خوش خیم و بدخیم تیرویید کارایی خوبی دارد، سطح زیر منحنی (AUC یا Area under the curve) برابر ۰٫۹۲ بود. حساسیت و ویژگی بیان ژن FHL1 به عنوان یک آزمایش تشخیصی به ترتیب ۰٫۸۴ و ۸۴٫۰ به دست آمد.
نتیجه گیری: بررسی بیان ژن FHL1 جهت افتراق تومورهای پاپیلاری تیرویید کارسینوما از خوش خیم، کارایی بیشتری دارد.