مقاله ارزش تشخیصی استفاده همزمان از تست های آزمایشگاهی فاکتور روماتوئید و آنتی بادی ضدپپتید حلقوی سیترولینه در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۹۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخیصی استفاده همزمان از تست های آزمایشگاهی فاکتور روماتوئید و آنتی بادی ضدپپتید حلقوی سیترولینه در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Anti-CCP
مقاله فاکتور روماتوئید
مقاله آرتریت روماتوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهوش رامین
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید بیماری التهابی منتشر و مزمن است. آنتی بادی های پپتید آنتی سیکلیک سیترولینه و فاکتور روماتوئید (RF) به عنوان آنتی بادی های اختصاصی در تشخیص این بیماری مطرح شده اند و هر دو از اهمیت تشخیصی بالایی برخوردارند. این مطالعه به منظور تعیین ارزش تشخیصی آنتی بادی های ضدپپتید حلقوی سیترولینه (Anti-CCP) و فاکتور روماتوئید (RF) در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه تشخیصی روی ۲۳۸ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید و ۱۵۲ فرد غیرمبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر گرگان انجام شد. بیماری گروه مبتلا به RF با توجه به معیارهای انجمن روماتولوژی آمریکا تشخیص داده شد. تست Anit-CCP به روش الایزا و فاکتور روماتوئید با روش آگلوتیناسیون لاتکس کیفی انجام شد.
یافته ها: آزمون Anti-CCP در ۱۹۶ نفر از گروه مبتلا به RF مثبت بود و حساسیت آن ۸۲ درصد تعیین شد. آزمون Anti-CCP در گروه غیرمبتلا به  RFدر ۵ نفر مثبت بود و ویژگی آن برای آرتریت روماتوئید ۹۶ درصد تعیین شد. تست RF در ۲۰۶ نفر از گروه مبتلا به RF مثبت بود و حساسیت آن در آرتریت روماتوئید ۸۶ درصد بود. تست RF در ۲۸ نفر از گروه غیرمبتلا به RF مثبت بود و ویژگی آن برای آرتریت روماتوئید ۸۱ درصد تعیین شد. استفاده همزمان از دو تست نشان داد که وجود یک تست مثبت حساسیت تشخیص را برای بیماری آرتریت روماتوئید به ۸۹ درصد رساند.
نتیجه گیری: ویژگی تست Anit-CCP از تست RF در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید بالاتر است.