سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهرنیا – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پروین سوری –

چکیده:

جنگلهای زاگرس که بسیاری از درختان آن دردنیا بی نظیر هستند موجب پدید آمدن یک ثروت ملی برای کشور شده و امنیت آبی و غذایی کشور ایران به حساب می آید جنس بلوط یکی ازگونه های غالب درکوه های زاگرس بوده بطوریکه حضور و خاستگاه سایر گیاهان دراین منطقه وابسته به این جنس می باشد لذا با توجه به اهمیت مساله گونه های جنس بلوط دراین رشته کوه از لحاظ تاکسونومیکی و همچنین پیاله ها مورد مطالعه قرارگرفتند پس از شناسایی کامل نمونه ها و رده بندی آنها مشخص گردد که جنس بلوط درزاگرس دارای دو سکسیون زیر میب اشد :Q. sect. Quercus این بلوطها دراروپا آسیا و شمال آمریکا انتشار دارند خامه ها کوتاه هستند میوه درمدت ۶ ماه رسیده شیرین و یا کمی تلخ مزه می باشند Q. sect. Cerris بلوط ترکیه و کشورهای نزدیک ان از اروپا و آسیا خامههای طویل میوه ها در۱۸ ماه رسیدگی پیدا می کنند و خیلی تلخ مزه هستند پوسته داخلی میوه فاقد کرک می باشد برای هریک از گونه های بلوط استخراج DNA صورتگرفته و مشخص شد که بیش از ۱۰ گونه مختلف بلوط دراین رشته کوه به شرح ذیل حضور دارند:Quercus libani, Q. retrosquamata, Q.infectoria var. pfaefingerii, Q. infectoria var. tenuicarpa,Q. infectoria var. infectoria, Q.hass, Q. longipes, Q. saii, Q.persica, Q. polynervata, Q.magnoquamata, Q. belangeri