سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی باسخا – دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت مدرس دانشگاه آزاد اسلامشهر
ارشک مسائلی –

چکیده:

امروزه از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به عنوان ابزار قدرتمندی برای تقویت سیستم های سلامت یاد می شود این تاثیر گذاری طیف وسیعی از فعالیت های سلامت را دربرمی گیرد بحثهای گوناگونی پیرامون تاثیرات ICT دربازارهای مختلف و بازار سلامت انجام گرفته است اما باید درنظر داشت که تقویت پایه های نظری اهمیت اقتصادی سلامت الکترونیک نقش قابل توجهی درتشویق سرمایه گذاری وتوجه بیشتر به این موضوع را به دنبال خواهد داشت مطالعه حاضر به دنبال افزایش دیدگاه اقتصادی درمباحث مربوط به نقش ICT درسلامت دارد دراین راستا مهمترین زمینه های این تاثیر گذاری که عمدتا کاهش هزینه ارایه خدمات سلامت و نیز افزایش کارایی و اثربخشی این خدمات را به دنبال دارد مورد توجه قرارگرفته و موارد اساسی مربوط به این دو مهم مورد ارزیابی و کمی سازی قرارگرفته است این مقاله سرآغازی برای انجام مطالعات اقتصادی درسازمان های سلامت برای توجیه یا عدم توجیه اقتصادی الکترونیکی کردن خدمات سلامت بوده و بنگاه های دولتی و خصوصی می توانند با استفاده از این چارچوب اقدام به ارزیابی اقتصادی طرح های الکترونیک خود نمایند.