سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی سلطانی – عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه شیراز
سیدرضا آزاده – دانشجوی کارشناسی شهرسازی
ملیحه زارع رودبزانی – دانشجوی کارشناسی شهرسازی

چکیده:

سیستمهای حمل و نقل همگانی درونشهری و بویژه سیستم مترو درحال توسعه روزافزون و فراگیر شدن دربخش عمده ای از کلانشهرهای کشور ما است در نظام توسعه شهری با محوریت سیستم حمل و نقل عمومی Transit – Oreinted Developmentتمرکز اصلی برروی شیوه چیدمان کاربری زمین و فعالیت های اطراف ایستگاه های مترو است انتظار می رود ایستگاه ها با توجه به پتانسیل عملکردی خود بتوانند ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نموده و درکمک به تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری ها موثر واقع شوند مقاله حاضر به ارزیابی طرح توسعه قطار شهری شیراز در بخش مرکزی شهر از نقطه نظر تخمین بازتاب هایمالی صورت گرفته پس از اجرای کامل طرح می پردازد دراین راستا درقالب مطالعات میدانی اراضی قابل توسعه شامل اراضی بایر و ساختمان های مخروبه درحوزه نفوذ ایستگاه مورد مطالعه محدوده به شعاع ۸۰۰ متری ایستگاه شماره ۱۲ شناسایی شد درادامه از طریق مصاحبه با اژانس های املاک روند قیمت املاک مسکونی و تجاری در ۱۰ سال اخیر ۹۰-۱۳۸۱ درحوزه نفوذ ایستگاه بررسی و تحلیل شد درمرحله بعد درجهت تخمین ارزش افزوده با استفاده از نرم افزار sPSS و رگرسیون خطی رابطه بین قیمت اراضی و سال را بصورت معادلات خطی محاسبه شده و قیمت املاک در افق طرح سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده است.